Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Bloklama ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bu mod?l ile bizim sorun ya?ad???m?z kiral?k ara?lar yada m??terimizin sorun ya?ad??? ??f?rleri ister tek bir m??teri i?in istersekte t?m m??teriler i?in bloklu hale getirebilmekteyiz. Nakliye giri?inde ara? ve ??f?r se?imi yaparken bir bloklama s?z konusu ise nakliye program? taraf?ndan uyar?lmaktay?z.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.