Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Nakliye Tan?mlamalar?

Nakliye yaz?l?m?nda ?nceden yapt???m?z tan?mlamalarla y?k?n giri?ini ?abukla?t?raca??m?z gibi giri?leri belli bir standarta sokabilmekteyiz. Bu sayede nakliye otomasyonundan d?zenli raporlamalar alabilmelteyiz. nakliye program?nda yapabilece?imiz tan?mlamalara ?rnek olarak y?k cinsi, y?k birimi, ambalaj tan?mlar?n? verebiliriz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.