Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Kiral?k Ara? Sahibi Fatura ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu b?l?m ile d??ar?dan kiralad???m?z ara?lar i?in fatura giri?leri yap?lmaktad?r. Program faturas?n? almad???m?z t?m hareketleri bize raporlayabilmektedir. Bu sayede arada faturas?n? almad???m?z bir nakliye hareketi kalmamaktad?r. Fatura giri?ini yapt???m?zda nakliye program? fatura bedelini firman?n carisinin kayd?na bizim borcumuz olarak yans?t?lmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.