Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Kiral?k Ara? Sahibi Cari ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu mod?l ile ara? sahiplerinin carilerini TL, Euro ve Dolar baz?nda takip edebilmekteyiz. Firman?n t?m hareketlerinin toplanm?? oldu?u bu b?l?mde bir taloda her?ey d?zenli bir ?ekilde kullan?c?ya sunulmu?tur. Yine bu b?l?mde firmay? manuel olarak bor? yada alacak ekleyebilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.