Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Kiral?k Ara? Sahibi ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda d??ar?dan kiralad???m?z ara?lar?n sahiplerini bir defal?k program?m?za eklememiz gerekli. Bu sayede bir firman?n birden fazla arac?n? kiralad???m?zda firma bilgileri yerine sadece ara? bilgilerini girmemiz yeterlidir. Ayr?ca bu b?l?mde firman?n cari i?lemlerini ?ok detayl? olarak takip edebilmekteyiz. Firman?n fatura giri?lerini yap?p, nakliye hareketlerini rapo?rland?rabilmekte ve bu sonu?lar? nakliye yaz?l?m?ndan excel e aktarabilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.