Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Kasa Mod?l?

Nakliye yaz?l?m?nda on muhasebe tutabilece?iniz detayland?r?lm?? bir kasa mod?l? bulunmaktad?r. Bu mod?lde Tl, Euro ve Dolar ile i?lem yapabilmektesiniz. Nakliye otomasyonunda bulunan bu mod?l di?er bir ?ok mod?l ile entegre ?al??maktad?r. Bu mod?l i?inde naklit, banka, kredikart?, ?ek ve senet b?ll?mleri bulunmakta ve yard?mc? bir?ok ara?la gelirimiz hakk?nda bilgi sahibi olabilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.