Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - ?irket Arac? Belge Giri?i

Nakliye yaz?l?m?nda ?irket ara?lar?m?za ait belgeleri detayl? olarak girebilmekteyiz. Bu belgelerin sonlam tarihlerini raporlayabildi?imiz gibi nakliye program? yaz?l?m?n a??l??nda sonlanan belgeleri bize hat?rlatmaktad?r. Ayr?ca bu b?l?mde ekleyece?im belge tutar? arac?n carisine otomatik olarak gider ?eklinde eklenmektedir. Bu sayede nakliye otomasyonunu fazladan veri girmemize gerek kalmaz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.