K?t?phane Program? (Yaz?l?m?)

K?t?phane Program? - K?t?phane Prgoram? - K?t?phane Otomasyonu

T?rkiye'nin ilk k?t?phane yaz?l?m?....

Yeniledi?imiz bu versiyon ile T?rkiyede'ki en kapsaml? program? hizmetinize sunduk. Detayl? kitap giri?leri, ?yelerin detayl? ve kolay kay?tlar?, personel ve randevu i?lemleri ve daha bir ?ok mod?l.

G?venirli?ini kan?tlam?? olan ?nter Bili?im yaz?l?m k?t?phanenizin y?netimini kolayla?t?man?z ve d?zene sokman?z i?in her?eyi d???nerek bu yeni versiyonu sat??a sundu.

Program hakk?nda detayl? bilgilere Sa? taraftaki Program i?eri?i men?s?nden ula?abili?rsiniz.

K?t?phane Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.
(K?t?phane Program?n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 750 TL + KDV 'dir.)?


K?t?rphane Yaz?l?m?

K?t?rphane Yaz?l?m?

K?t?rphane Yaz?l?m?

K?t?rphane Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

K?t?phane otomasyonu,K?t?phane program?, K?t?phane yaz?l?m?, K?t?phane muhasebe program?, ?ye y?netim sistemi, ?ye y?netim program?, ?ye takip program?, ?ye takip yaz?l?m?, ?ye muhasebe program?